KASMET S.C.

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Złomowanie Aut w Całej Wielkopolsce - Kasacja pojazdów w Kunowie koło Gostynia

Kasacja

Złomowanie samochodów odbywa się wyłącznie w upoważnionych do tego celu Stacjach Demontażu Pojazdów, które wydają zaświadczenia o demontażu pojazdów lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Tym rodzajem działalności zajmuje się nasza firma KASMET S.C. z siedzibą w Poznaniu.

Skupujemy uszkodzone samochody do kwoty 2000 złotych. Za każdy pojazd płacimy gotówką po uzgodnieniu ceny z właścicielem.

Odbiór złomowanego auta odbywa się w sposób dogodny dla właściciela pojazdu.

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kasacji pojazdu:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu oraz karta pojazdu, jeżeli była wydana.
  3. Dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego, niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym (umowa kupna-sprzedaży).
  4. Upoważnienie, jeżeli oddajemy pojazd do kasacji w czyimś imieniu.
  5. Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję, należy udać się do Wydziału Komunikacji z zamiarem uzyskania zaświadczenia bądź poświadczonej kserokopii dowodu rejestracyjnego w celu złomowania samochodu.
  6. Jeżeli samochód otrzymaliśmy w spadku, potrzebne jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji.

Wypowiedzenie ubezpieczenia

Ostatnim krokiem jest zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o procesie auto złomowania czyli recyklingu pojazdu. Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym do Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz kserokopię wyrejestrowania złomowanego pojazdu, które otrzymaliśmy w Wydziale Komunikacji. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci składkę ubezpieczeniową za niewykorzystany okres składkowy.

Chcesz zezłomować samochód zadzwoń teraz:

Tel. +48 609 852 632


LUB NAPISZ DO NAS:

e-rucinska@wp.pl